Privacyverklaring DataWatchers


Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op het bezoek van de website DataWatchers.eu .


DataWatchers, gevestigd te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

U kunt deze site bezoeken zonder dat er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Alleen wanneer u contact opneemt zullen de persoonsgegevens (naam en mailadres/telefoonnummer) worden verwerkt om te kunnen antwoorden.

Hoe lang we gegevens bewaren

DataWatchers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

DataWatchers gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar jennifer@datawatchers.eu.

Beveiliging

DataWatchers hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. DataWatchersheeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij DataWatcherstoegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval DataWatchersgebruik maakt van de diensten van derden, zal DataWatchers in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal DataWatchers u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via jennifer@datawatchers.eu.


Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via jennifer@datawatchers.eu.


Dit privacy statement is opgesteld d.d. 9 juli 2019