Digital Habits workshop

13-07-2019 14:00-16:00
Critical Alignment Yoga en Therapie, Blankenstraat 166, 1018 SG Amsterdam

How long are you awake when you first check your phone?
How often and how long are you online per day?
And how often are you online longer and more often than you intended?

For many the answer to the last question is something in the direction: "(too) often". We walk around with slotmachines in our pocket. The software that we use every has made our lives a lot easier and better in many cases, but has also been developed to manipulate us in the developing habits at brain level. Physically and mentally programming us to spend more and more time on that one site or platform.

In this workshop we will use Critical Alignment Yoga to explore our own habits and preferred patterns and how we can manipulate ourselves towards positive habits. The knowledge gained during the yoga session is included in exercises and a discussion about our use of digital technology. (How) can you manipulate yourself?

Who is this workshop for?
- Anyone who wants to live with digital tools, but doesn't want to be lived by them.
- Anyone who thinks (s)he is stiff and uncoordinated
- Anyone who doesn't thinks (s)he is stiff and uncoordinated
- Anyone who wants to get a grip on their stress level, without banning digital devices

In this workshop:
- We take a look at the attention engineering used to built software
- Learn to become aware of your preferred patterns with open attention
- Get practical tips to get a better grip on your smartphone (or other devices) usage
- We are going to get started physically with Critical Alignment Yoga, so bring comfortable clothing!!

Tickets: €15,-

Digital Habits: manipuleer jezelf workshop


13-07-2019 14:00-16:00
Critical Alignment Yoga en Therapie, Blankenstraat 166, 1018 SG Amsterdam

Hoe lang ben jij wakker wanneer je voor het eerst je telefoon checkt?
Hoe vaak en hoe lang ben jij online per dag?
En hoe vaak ben je langer en vaker online dan je had voorgenomen?

Waarschijnlijk is het antwoord op de laatste vraag iets in de richting: ‘vaak’. We lopen rond met gokmachines op zak. De software die we veelal gebruiken heeft ons leven in veel gevallen een stuk makkelijker gemaakt, maar is ook ontwikkeld om ons op breinniveau te manipuleren in het ontwikkelen van gewoontes. Het lichamelijk en mentaal automatiseren van steeds meer en meer tijd doorbrengen op die ene site, of dat ene platform.

In deze workshop gaan we aan de hand van Critical Alignment Yoga op onderzoek naar onze eigen automatismen en voorkeurspatronen en hoe we hier invloed op uit kunnen oefenen. De tijdens de yogasessie opgedane kennis wordt meegenomen in oefeningen en een discussie omtrent ons gebruik van digitale technologie. Hoe kan je jezelf manipuleren?

Voor wie is deze workshop?
– Iedereen die met digitale tools wil leven, maar hier niet door geleefd wil worden.
– Iedereen die zichzelf een stijve hark vindt en haar linkervoet niet van de rechterhand kan onderscheiden
– Iedereen die zichzelf niet een stijve hark vindt en zijn linkervoet wel van de rechterhand kan onderscheiden
– Iedereen die grip wil krijgen op zijn/haar stressniveau, zonder digitale apparaten te verbannen

In deze workshop:
– Nemen we een kijkje in de ‘aandacht’psychologie achter de software
– Leer je met open aandacht bewust te worden van je voorkeurspatronen
– Krijg je praktische tips om meer grip te krijgen op je smartphonegebruik
– Gaan we fysiek aan de slag met Critical Alignment Yoga, dus neem makkelijk zittende kleding mee!!

Tickets: €15,-